Special note 1
Special note 2
Special note 3
Dostava:

splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Podjetje Karbonin d.o.o. je podjetje, specializirano za proizvodnjo in prodajo delov opreme za motorna vozila. Podjetje Karbonin d.o.o. za spletno prodajo uporablja spletni naslov www.carbonin.com in je tudi izključni upravljavec spletne strani. Svetujemo vam, da skrbno preberete te splošne pogoje poslovanja (v nadaljevanju besedila: »pogoji«), preden začnete uporabljati spletne strani in spletno trgovino. Obiskovalci spletne strani in uporabniki spletne trgovine se morate strinjati z uporabo teh pogojev, in sicer z: (i) vstopom na spletno stran ali v spletno trgovino, (ii) izvedbo nakupa v spletni trgovini, (iii) uporabo spletne strani in trgovine.

Ta dokument določa splošne pogoje poslovanja, vključno s pogoji uporabe spletne strani in spletne trgovine, in predstavlja pogodbo med obiskovalcem spletne strani in družbo Karbonin d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: »Družba«) ter med uporabnikom spletne trgovine oz. kupcem in Družbo. To je veljaven in pravno zavezujoč sporazum med vami in Družbo. Če se s temi pogoji ne strinjate, nemudoma zapustite to spletno stran oz. ne nakupujte v spletni trgovini. Pogoji uporabe, Politika zasebnosti in Politika piškotkov so trije obvezni in zavezujoči dokumenti, s katerimi se mora vsak obiskovalec/uporabnik strinjati pri vstopu na spletno stran oziroma ob nakupu v spletni trgovini.

Naziv družbe:   KARBONIN proizvodnja in trgovina d.o.o.
Sedež družbe:   Medno 80, 1210 Ljubljana – Šentvid
Matična številka: 2264943000
Davčna številka: SI 59923504
Zavezanec za DDV: DA
Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Srg: 200614766. vložna št: 14607000
Datum vpisa pri registrskem organu: 05.02.2007
Registrski organ: Okrožno sodišče Ljubljana
Dejavnost: 29.320 (Prz. dr. delov in opreme za motorna vozila)

Kontaktni podatki:
Telefonska številka: 041 681899
E- poštni naslov: info@carbonin.com

Bančni računi podjetja:
IBAN SI56 0203 3025 6277 204, odprt pri NLB d.d,
IBAN SI56 1010 0005 4398 274, odprt pri Intesa Sanpaolo d.d.

 1. Uvod
  1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljnjem besedilu: »splošni pogoji«) Družbe so sestavni del vseh pogodb med družbo in kupci izdelkov (v nadaljnjem besedilu lahko tudi: »stranka«), ki poslujejo z Družbo.
  2. Določila splošnih pogojev se uporabljajo tudi za vse ponudbe, predračune, predpogodbe, pravno-poslovne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med Družbo in stranko.
  3. Uporaba pojmov:
   • Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravno-poslovnem razmerju z družbo, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
   • Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobiva ali uporablja blago ali storitve družbe za osebne namene oziroma za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
   • Ponudba je enoten izraz za ponudbo v raznovrstnih oblikah, kot so predračun ali druge oblike predloga za sklenitev pogodbe, ki ga družba ponudi stranki.
   • Pogodba je sporazum v pisni obliki, ki je sklenjen med družbo in stranko. Za sklenitev pogodbe se šteje tudi ponudba ali predračun, ki ga Družba pošlje stranki in ga stranka sprejme oziroma potrdi. Predmetni splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
   • Predmet pogodbe je lahko blago in storitev po prodajnem katalogu Družbe.
   • Izraz »vi« pomeni uporabnika, obiskovalca ali stranko spletne strani ali spletne trgovine in kupca.
   • Izrazi »mi/naši/nas« pomenijo družbo Karbonin d.o.o.
   • Pogoji uporabe pomenijo splošne pogoje poslovanja te spletne strani in pogoje poslovanja spletne trgovine.
  4. Družba obvešča stranko po elektronski pošti, navadni pošti, telefonu ali drugače, kakor se dogovori s stranko.
 2. Uporaba pogojev poslovanja
  1. Ti pogoji poslovanja, politika zasebnosti in politika piškotkov skupaj določajo pogoje, ki jih uporabniki sprejemajo z vstopom v spletno trgovino, in uporabo spletne strani ali spletne trgovine, in pri tem pridobivajo informacije, vključno z besedili, ponudbami, predlogi, novicami, grafiko, fotografijami in drugimi gradivi, ki jih vsebujeta spletna stran in spletna trgovina (kratko: »vsebina«). Uporaba spletne strani in spletne trgovine je odvisna od sprejetja teh pogojev uporabe in skladnosti vašega delovanja v okviru teh pogojev. Šteje se, da se strinjate s pogoji uporabe s prvo uporabo spletne strani oziroma spletne trgovine.
  2. Ti pogoji uporabe veljajo izključno za uporabo spletne strani in spletne trgovine za potrošnike in se ne uporabljajo za morebitna druga pravna razmerja med vami in Družbo. Vse informacije, ki jih pridobite na spletni strani ali v spletni trgovini, so izključno vodilo za uporabo spletne strani oziroma spletne trgovine. Vsa druga morebitna individualna pravna razmerja, partnerstva, poslovni odnosi, sodelovanja in podobno so predmet posebnega individualnega sporazuma.
  3. Ti splošni pogoji so sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in Družbo. S podpisom pogodbe ali z drugačnim vstopom v pogodbeno razmerje se stranka v celoti strinja z vsebino predmetnih splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z njihovo vsebino.
  4. Predmetni splošni pogoji so dostopni na spletni povezavi: [URL-povezava do splošnih pogojev poslovanja]. Seznanitev s splošnimi pogoji poslovanja je mogoča tudi na poslovnem naslovu Družbe.
  5. Za podpis pogodbe se šteje oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini Družbe, stranka pa se mora strinjati s temi splošnimi pogoji pred oddajo naročila.
  6. Ti splošni pogoji zavezujejo potrošnika, samo če je bil na njihov obstoj izrecno opozorjen pred sklenitvijo pogodbe, predračuna, predpogodbe ali ponudbe.
 3. Spremembe splošnih pogojev poslovanja
  1. Ob morebitni spremembi splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče z dnem, ko se z njimi seznani.
  2. Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami v trenutku objave spremembe na spletni strani [URL-povezava do spletnega naslova spremembe] in ob potrditvi oddaje naročila. S tem se šteje, da se stranka strinja s spremembo splošnih pogojev.
  3. Družba in stranka lahko izključita uporabo posameznih določil predmetnih splošnih pogojev, če ta določila niso skladna z določili pogodbe ali s splošnim namenom pogodbe.
 4. Podatki strank in Družbe
  1. Stranka je dolžna obvestiti Družbo o vseh podatkih in dejstvih, pomembnih za vzpostavitev in nadaljevanje pravno-poslovnega odnosa (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastniške ali pravnoorganizacijske oblike, insolventnost itd.).
  2. Družba zbira nekatere osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namene njihove obdelave in zakonske podlage za obdelavo ureja dokument Politika zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev poslovanja. Stranke se lahko seznanijo s politiko zasebnosti na spletni strani Družbe [URL-povezava do spletnega naslova].
  3. Družbo zavezujejo vse navedbe glede lastnosti blaga, vključene v konkretni ponudbi oziroma pogodbi.
  4. Družba si pridružuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij iz predhodne točke, brez predhodnega obvestila stranki, specifikacije in informacije pa so obvezujoče, samo če so opredeljene v pogodbi.
 5. Ponudba izdelkov in cene
  1. Cene, prikazane na spletnem naslovu Družbe, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
  2. Cene so zavezujoče od trenutka, ko Družba pošlje stranki e-sporočilo o potrditvi naročila. Če je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico odstopiti od pogodbe.
  3. Ob dostavi izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, morebitno dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Družba dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku Družbe, oziroma po ceni, o kateri se dogovorita Družba in stranka, cena dodatne transportne embalaže bo prikazana na končnem računu.
  4. Zaradi narave poslovanja na svetovnem spletu se ponudba pogosto in hitro ažurira in spreminja. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. Če se to zgodi ali če se cena izdelka spremeni med obdelavo naročila, bo Družba kupcu omogočila odstop od nakupa, hkrati pa bo Družba kupcu ponudila rešitev v obojestransko zadovoljstvo.
  5. Na vse cene se obračuna DDV, razen če je izrecno opredeljeno drugače (glede na državo, kupca, državo pošiljanja…).
  6. Cene nimajo vnaprej določene veljavnosti. Cene veljajo ob plačilu, kakor je navedeno v 7. točki, in pod pogoji, kakor so navedeni v tem dokumentu.
 6. Registracija uporabnika
  1. Možnost spletnega nakupa izdelkov imajo osebe, ki uspešno končajo postopek registracije na spletni strani Družbe in postanejo članice spletne trgovine. Za izvedbo »hitrega nakupa/naročila« ni potrebna predhodna registracija.
  2. Ob registraciji na spletni strani pridobi uporabnik podatke, s katerimi dostopa do spletne trgovine:
   • uporabniško ime, ki je enako e-poštnemu naslovu, ki ga je uporabnik navedel v postopku registracije;
   • geslo za dostop.
  3. Če želi uporabnik/stranka spremeniti uporabniško ime ali geslo, lahko to stori v razdelku uporabnika na spletni strani, kjer se upravljajo osebni podatki, gesla in druge nastavitve.
 7. Postopek oddaje naročila
  1. Kupec na spletni strani carbonin.com izbere blago/izdelek, ki ga želi naročiti. V razdelku »košarica« na spletni strani lahko s klikom izbere možnost »dodaj v košarico«. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico.
  2. Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki in storitvami sistem preusmeri kupca na obrazec za vnos podatkov. Kupec izvrši naročilo, ko pravilno izpolni vsa polja, označena z zvezdico, in navede: ime in priimek ali naziv podjetja, naslov (ulica in hišna številka, mesto in območna številka), državo, telefonsko številko, elektronski naslov, naslov za vročanje (če je drugačen od naslova kupca) in opombe, pravna oseba pa davčno številko podjetja iz EU ali drugo identifikacijsko številko.
  3. Kupec lahko izbira med plačilnimi metodami, navedenimi v 8. točki teh splošnih pogojev.
  4. Če je kupec imetnik promocijske kode ali kupona Družbe, jo lahko uporabi in navede v ustreznem polju pri oddaji naročila.
  5. Kupec izbere dostavo dostavnih služb, kjer je navedena tudi cena dostave, ki jo kupec plača s ceno blaga.
  6. Kupec potrdi naročilo s klikom na gumb za potrditev naročila, s tem pa se zaveže k izpolnitvi pogodbe in potrdi, da je zavezan k plačilu.
  7. Kupec nadaljuje na plačilo blaga, kjer so navedeni: končna cena blaga brez DDV in z njim, stroški pošiljanja in morebitni drugi stroški. Kupec si izbere plačilno metodo, izbere način plačila in izvede plačilo. Če izbere plačilo po predračunu, po uspešni oddaji in potrditvi naročila Družba pošlje stranki predračun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF-dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob registraciji na spletni strani Družbe. Ko je račun poravnan, Družba pošlje stranki blago in račun.
  8. Naročilo, potrditev naročila in plačilo (dogovor o nakupu) se v elektronski obliki shranijo na strežniku Družbe, kupec pa lahko pridobi kopijo, če jo zahteva po elektronski pošti na: info@carbonin.com. Vse ponudbe, naročila, vključno z zgodovino, predračuni in računi se spravijo v osebnem profilu kupca v spletni trgovini, so vedno dostopni in se lahko pošljejo na kupčev e-naslov.
  9. Registrirani uporabnik lahko kadarkoli dostopa do podatkov o vsebini pogodbe in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu.
  10. Družba lahko preveri navedene uporabnikove podatke in točnost naročila tako, da kontaktira z uporabnikom na njegovo telefonsko številko.
  11. Kupec mora pred izvedbo naročila pregledati vse podatke in specifikacije naročila. Pozneje podani ugovori glede nepravilnosti izdanih računov se ne upoštevajo.
  12. Družba nato pripravi blago, ga odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Družba v navedenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne, če pride do zamude pri dostavi in v primeru pritožbe.
 8. Plačilne metode
  1. Trenutno Družba omogoča naslednje plačilne metode:
   • plačilo po predračunu na bančni račun Družbe;
   • plačilo z aplikacijo PayPal na bančni račun Družbe;
   • plačilo s plačilnimi (bančnimi oziroma kreditnimi) karticami z aplikacijo Stripe (med drugim tudi Mastercard, Maestro, Visa, Visa electronic, Diners, American Express …):

    Družba si pridržuje pravico do vključitve novih plačilnih metod oz. do spremembe uveljavljenih.
  2. Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni plačilnih storitev Družbe. Za vse drugo Družba uporablja primerna tehnična in organizacijska sredstva, da zagotavlja varnost in tajnost osebnih podatkov in plačilnih informacij.
 9. Dobavni pogoji
  1. Družba načelno dostavlja v vse države na svetu, vendar si pridržuje pravico, da iz obsega prodaje blaga in storitev izključi določeno državo. Družba bo blago oziroma storitev dostavila v dogovorjenem roku.
  2. Družba lahko spremeni cene dostave, predvsem kadar se spremenijo stroški/ceniki pogodbenih partnerjev oz. zaradi sprememb cen prevozov na trgu.
  3. Naročeno blago, ki je na zalogi in za katerega je Družba prejela sredstva na bančni račun, bo kar najhitreje odposlano, dostavni rok je od enega do osmih tednov.
  4. Če Družba zaradi nepredvidljivih razlogov blaga ne more odpremiti v obljubljenem roku, o novem dostavnem roku obvesti stranko na njen kontaktni naslov. Družba nikakor ne odgovarja za nedostavljeno blago iz razlogov, na katere ne more vplivati.
  5. Družba ne odgovarja za zamudo pri dostavi blaga, ali če blago ni dostavljeno zaradi višje sile v skladu s 153. členom Obligacijskega zakonika.
 10. Prevzem blaga
  1. Pri dostavi blaga s partnerskimi dostavnimi službami je stranka dolžna opraviti prevzem blaga v skladu z zahtevami poslovanja dostavne službe.
  2. Kupec je dolžan ob prevzemu blaga obvezno v prevoznikovi prisotnosti pregledati količino in kakovost blaga. Kupec je ob prevzemu blaga dolžan opozoriti na vidne napake blaga, ki jih je mogoče zaznati, ne da bi odprl embalažo. S podpisom in čitljivim zapisom imena in priimka kupca ali prevzemnika blaga se šteje, da je blago količinsko prevzeto in nima vidnih poškodb.
  3. Če so na pakiranju dobavljenega blaga vidne poškodbe, ima kupec pravico odpreti blago, da preveri skrite poškodbe. Kupec ima tudi pravico poškodovano pošiljko blaga takoj zavrniti prevozniku Družbe in se zaveže, da še isti delovni dan pisno obvesti Družbo o zavrnitvi pošiljke. Kupec mora od prevoznika obvezno zahtevati izpolnitev reklamacijskega zapisnika, poškodovano embalažo pa slikati in slike priložiti obvestilu.
  4. Ko kupec prevzame blago, Družba ni več odgovorna za naključno uničenje ali poškodovanje blaga, ki preide na kupca. Razen če ni posebej drugače izrecno pisno dogovorjeno med Družbo in kupcem, je dostavljeno blago last Družbe do dokončnega plačila blaga.
 11. Kuponi in promocijske kode
  1. Kupon Družbe ima naravo darilne kartice. Vsak kupon je označen z edinstveno serijsko številko, Družba kot izdajateljica kupona pa je dolžna kupon sprejeti kot plačilno sredstvo v svoji spletni trgovini.
  2. Kupon je unovčljiv v roku 6 mesecev po datumu izdaje, razen če je na kuponu izrecno naveden drugačen rok unovčljivosti. Kupon je unovčljiv samo v celoti, vrednost naročila pa mora biti višja ali enaka vrednosti kupona. Če je vrednost naročila višja od vrednosti kupona, mora kupec doplačati razliko do polne vrednosti naročila.
  3. Zamenjava kupona za denarna sredstva ni mogoča.
  4. Uporaba kupona je mogoča v postopku oddaje naročila na spletni strani.
  5. V okviru posameznega postopka oddaje naročila je mogoče uporabiti en kupon ali eno promocijsko kodo.
  6. Uporabljivost promocijske kode je časovno omejena; koda se lahko uporabi samo v časovnem obdobju, določenem za posamezno kodo.
  7. Kupec lahko kodo navede in potrdi v polju za promocijske kode v postopku oddaje naročila.
  8. V okviru enega postopka oddaje naročila se lahko uporabi samo ena promocijska koda.
 12. Odgovornost za stvarne napake in pravica do odstopa od pogodbe brez navedbe razloga
  1. Družba odgovarja za stvarne napake. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku 2 (dveh) mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da izdelek pregleda. Obvestilo o napaki lahko kupec Družbi sporoči osebno in Družba mora kupcu izdati potrdilo ali ga poslati v poslovno enoto/prodajalno, kjer je bil izdelek kupljen, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.
  2. Družba ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo, potem ko mineta 2 (dve) leti, odkar je bil izdelek izročen kupcu.
  3. Šteje se, da je napaka na izdelku obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku 6 (šest) mesecev od izročitve. Pravice kupca ugasnejo, ko pretečeta 2 (dve) leti od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.
  4. Kupec, ki je blago kupil na spletu, ima pravico, da v roku 14 dni od prejetja/prevzema blaga (cooling-off) Družbi sporoči (na kontaktni e-naslov: info@carbonin.com), da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Obrazec za odstop od pogodbe je priloga teh pogojev na dnu besedila.
  5. Navedena možnost odstopa iz prejšnje točke ne velja za izdelke, ki so narejeni po meri in glede na posebne zahteve kupca.
  6. Strošek vračila blaga pri uveljavljanju vračila po točki 12.4 teh splošnih pogojev bremeni potrošnika.
  7. Blago je treba vrniti Družbi najpozneje v roku 14 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe, pri tem lahko prodajalec zadrži vračilo prejetih plačil za blago do prevzema in pregleda vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago vrnil oziroma je blago vrnil fizično na poslovni naslov Družbe. Potrošnik prejeto blago vrne ali ga izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga.
  8. Poštnina se ob morebitnem vračilu blaga ne vrača oz. jo je dolžan poravnati kupec. Kupec je dolžan poravnati tudi poštnino za vračilo blaga.
  9. Prejeto blago mora kupec vrniti nepoškodovano, v nespremenjeni količini in v nepoškodovani originalni embalaži.
  10. Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.
  11. Če je bil za plačilo naročila (ali za del vrednosti naročila) uporabljen kupon, se ob odstopu od pogodbe potrošniku vrne kupon v enaki vrednosti, kot jo je imel kupon ob oddaji naročila.
  12. Če je bila pri oddaji naročila uporabljena promocijska koda za popust, se potrošniku ob odstopu od pogodbe vrne popust v obliki nove promocijske kode.
  13. Vračilo kupnine se izvede, takoj,ko je to mogoče, najpozneje pa v roku 15 dni od prejema nepoškodovanega blaga. Vplačil vrnemo na TRR kupca, ki ga ta navede na obrazcu za odstop od pogodbe ali pa po postopku in na račun, s katerim je bilo izvedeno plačilo ob nakupu (npr. Paypal).
  14. Potrošnik nima pravice do odstopa od naročila v primerih, določenih v 5. odstavku 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov.
 13. Lastninska pravica na blagu in pravice intelektualne lastnine
  1. Če v pogodbi med Družbo in stranko ni dogovorjeno drugače, si Družba pridržuje lastninsko, avtorsko ter sorodne pravice do vseh dokumentov, ki so potrebni ali zagotovljeni v zvezi s sklenitvijo in/ali izvrševanjem pogodbe.
  2. Družba obdrži lastninsko pravico na blagu, vse dokler blago ni dostavljeno kupcu na naslov za dostavo, razen kadar se Družba in kupec dogovorita drugače.
  3. Družba se ukvarja s prodajo svojih izdelkov/modelov, ki so pravno zaščiteni. Če kupec kupi blago, ki je lasten proizvod Družbe, je take izdelke prepovedano kakor koli kopirati, prodajati, dajati v zakup, prenesti ali kako drugače distribuirati in uporabljati v komercialne namene brez izrecnega pisnega soglasja Družbe.
  4. Blago, ki je lasten model Družbe, je prepovedano kupiti za izdelavo kopij in uporabo kopij zase ali prodajo kjer koli po svetu.
  5. Ta spletna stran in njena vsebina sta intelektualna lastnina Družbe, njenih družbenikov ali avtorjev in se nikakor ne smeta uporabljati, kopirati, prodajati, dajati v zakup, prenašati ali kako drugače distribuirati in uporabljati v osebne ali komercialne namene brez izrecnega pisnega soglasja upravičenega imetnika pravice do intelektualne lastnine, razen če je v teh pogojih uporabe določeno drugače.
  6. Imeni Carbonin in Karbonin, spletna stran carbonin.com, logotip, blagovna znamka, slike, besedila, vsebina spletnega mesta, grafično oblikovanje, podatkovne baze, modeli in identiteta podjetja so intelektualna lastnina Družbe in/ali njenih družbenikov. Vse zgoraj navedeno pripada družbi Karbonin d.o.o. in/ali njenim družbenikom in je njena izključna last, vključno z vsemi materialnimi pravicami do besedil, grafik, vsebin, blagovnih znamk, baz podatkov itd., ki jih izdelajo tretje osebe, izvajalci, zaposleni, svetovalci Družbe in drugi partnerji. S sprejetjem uporabe teh pogojev poslovanja se strinjate, da je vse navedeno zaščiteno z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, modeli ali drugimi pravicami intelektualne lastnine.
  7. Trgovsko ime Carbonin lahko uporabite brez izrecnega soglasja kot referenco, če se nanašate na storitve ali blago, ki jih je Družba že zagotovila ali prodala. Uporabite jih lahko tudi za druge (nekomercialne) namene, če z nami sklenete pogodbo in nam ponudite ustrezno nadomestilo. Za vsako drugo, predvsem komercialno uporabo, je potrebno izrecno pisno soglasje Družbe.
  8. Brez izrecnega pisnega soglasja Družbe je prepovedano uporabljati vse informacije, ki jih pridobijo Družba, njene stranke ali poslovni partnerji in svetovalci. Enako velja za avtorske pravice in druge pravice intelektualne lastnine Družbe, njenih poslovnih partnerjev, ki jih uporabljajo za kakršen koli namen, zlasti v komercialne namene.
 14. Poslovna skrivnost
  1. Pogodbe, sklenjene med Družbo in stranko so poslovna skrivnost. Prav tako so poslovna skrivnost vsi podatki, ki jih Družba posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovni ali finančni podatki itd. Stranka se zavezuje ohranjati poslovne skrivnosti Družbe ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še 5 let po preteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve poslovne skrivnosti je stranka odškodninsko in kazensko odgovorna.
 15. Uporabniki in stranke spletne strani
  1. Družba v največjem in z zakonom dopustnim obsegom izključuje svojo odgovornost, vendar ne v večjem obsegu in ne glede pravic, ki pripadajo kupcu v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Obligacijskim zakonikom, in sicer glede celotne vsebine, ki jo na tej spletni strani ali v spletni trgovini Družba ponuja, vključno z informacijami, ki so na voljo v zvezi z morebitnimi informacijami oz. profili uporabnikov in obiskovalcev, vprašanji in odgovori, zahtevami po informacijah, komentarji uporabnikov ali podobnimi vsebinami, če obstajajo.
  2. Strinjate se in potrjujete, da ste v celoti odgovorni za vse informacije, podatke oz. vsebino, ki ste jo posredovali Družbi. Družba ne zagotavlja natančnosti, celovitosti in kakovosti profilov uporabnikov, vsebine, komentarjev itd. (skupno: Informacije). Družba pa vsekakor odgovarja za svoj naklep ali hudo malomarnost.
 16. Omejitev odgovornosti
  1. Informacije o blagu in storitvah, ki jih navedemo na tej spletni strani, so lahko netočne ali imajo tipkarske napake. Družba ni odgovorna za kakršno koli neposredno, posredno, posledično in/ali drugo škodo ali izgubo podatkov, dobička, dobrega imena ali ugleda, telesne poškodbe ali katere koli druge škode, ki nastanejo zaradi (i) vašega dostopa in uporabe te spletne strani oziroma spletne trgovine, (ii) nezmožnosti uporabe spletne strani ali spletne trgovine, (iii) kakršnih koli informacij ali vsebine na naši spletni strani ali v spletni trgovini, razen tistih, ki so obvezne za sklenitev poslovnega razmerja in jih zakon določa kot obvezne, (iv) ter informacij uporabnikov ali gradiva, ki je na naši spletni strani. Izključitev odgovornosti velja ne glede na to, ali je bila škoda posledica kršitve pogodbe, odgovornosti za škodo, malomarnosti, objektivne odgovornosti ali kako drugače. Ne glede na zgoraj navedeno Družba vedno omogoča in transparentno aktualizira informacije, določene v naslednji točki.
  2. Lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena se lahko spremenijo tako hitro, da Družbi ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V tem primeru bo Družba kupca obvestila o spremembah in mu omogočila odstop od naročila ali zamenjavo naročenega blaga.
  3. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti blaga. Družba si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar se je treba zavedati, da so vse fotografije simbolične.
  4. Družba si pridržuje pravico do začasne prekinitve dostopa do spletne strani zaradi tehničnih težav ali vzdrževalnih del. Če se pojavijo tehnične težave, si Družba pridržuje pravico do preklica vseh naročil, izvedenih v obdobju pojavljanja tehničnih težav. V takih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o tehničnih težavah in predložila navodila glede nadaljnjih postopkov. Stranka mora pred obiskom spletne strani Družbe na lastno odgovornost zagotoviti varnost svojih tehničnih sredstev za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen in gesel na spletni strani.
  5. Družba si pridržuje pravico, da izjemoma odstopi od izvedbe naročila, če naročeni izdelki niso več dobavljivi, če je ugotovljena povečana plačilna rizičnost kupca ali je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo Družba nemudoma obvestila stranko o morebitnem odstopu od pogodbe.
  6. Družba si pridržuje možnost odstopa od pogodbe, če se ugotovi bistvena zmota v skladu s 46. členom Obligacijskega zakonika. 
  7. Družba ne zagotavlja nobenih jamstev ali garancij, izrecnih ali implicitnih, v največjem obsegu, kolikor je mogoče v skladu z veljavno zakonodajo, glede relevantnosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti podatkov, vsebino spletne strani in spletne trgovine in povezav do spletnih mest tretjih oseb na naši spletni strani, razen glede vsebin in informacij, izrecno določenih v teh pogojih poslovanja. To velja tudi za vse informacije in vsebino na tej spletni strani in v spletni trgovini in grafiki, povezani s spletno stranjo in trgovino.
  8. Družba pa ne izključuje odgovornosti glede pravic, ki pripadajo kupcu v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in Obligacijskim zakonikom in ne izključuje odgovornosti za naklep in hudo malomarnost v razmerju do kupca.
 17. Obravnava pritožb in reševanje sporov
  1. Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med Družbo in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.
  2. Pogodbeni stranki se zavežeta reševati vse spore mirno, če pa se izčrpajo vse izvensodne poti za dosego sporazuma, je za reševanje spora pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež Družbe.
  3. Skladno z zakonsko ureditvijo Družba ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov za pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
  4. Družba, ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino v RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom na spletni povezavi:
   https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
   Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.
  5. Družba upošteva veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Družba zagotavlja učinkovit in zaupen sistem obravnavanja pritožb. Pritožbo je treba poslati z e-obrazcem na spletni naslov: xxxx
  6. Družba bo stranki v 5 delovnih dneh po prejemu pritožbe potrdila prejem ter obvestila stranko o poteku in trajanju pritožbenega postopka.
 18. Odstop Družbe od pogodbe
  1. Če stranka krši določila pogodbe ali te splošne pogoje, ima Družba pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjih obvestil stranki. V takem primeru Družba na transakcijski račun stranke vrne morebitne plačane zneske kupnine.
  2. Prav tako ima Družba pravico odstopiti od pogodbe, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna, ali če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali samo predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.
  3. Družba ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če daje Družbi neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe, in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.
 19. Mnenja, ocene in priporočila
  1. Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so integralni del spletne strani in so namenjeni skupnosti uporabnikov. Z oddajo mnenja, ocene ali priporočila se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe svojega mnenja ali komentarja in Družbi dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih komunikacije z javnostjo.
  2. Družba ne odgovarja za vsebino mnenj o izdelkih, ki jih napišejo uporabniki oz. kupci. Družba pregleda mnenja pred objavo in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Družba ne odgovarja za informacije v mnenjih in ne sprejema nobene odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih.
  3. Čeprav si Družba prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, se je treba zavedati, da so vse fotografije simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.
 20. Pravica do zavrnitve, blokiranje uporabnikov, odprava spletne strani
  1. Družba si pridržuje pravico, da kadar koli zavrne dostop do te spletne strani obiskovalcu ali dostop do spletne trgovine in mu prepreči uporabo spletne strani in – ali trgovine v celoti ali delno. Družba lahko to stori, če se utemeljeno domneva, da: (i) ste kršili te pogoje poslovanja in preostalih pravil, (ii) obstaja potencialno pravno tveganje ali tveganje negativne izpostavljenosti za Družbo; ali (iii) zagotovitev dostopa do spletne strani ali trgovine ni več ekonomična, mogoča ali sprejemljiva.
  2. Prizadevali si bomo, da vas bomo pravočasno po elektronski pošti (če nam je bila posredovana) obvestili o prenehanju spletne strani ali spletne trgovine, zavrnitvi uporabnika ali blokiranju uporabnika.
 21. Povezave do spletnih strani tretjih oseb
  1. Spletne strani tretjih oseb niso pod nadzorom Družbe, zato Družba nikakor ni odgovorna za vsebino na spletnih straneh tretjih oseb in za povezave na druga spletna mesta, vsebovana na spletnih straneh tretjih oseb. Spletna mesta tretjih oseb so predmet njihovih splošnih pogojev. Sklicevanje na spletne strani tretjih oseb na naši spletni strani se ne more razumeti kot priporočilo, odobritev ali potrditev spletne strani tretjih oseb. Družba izključuje vsakršno odgovornost za škodo, ki bi uporabnikom nastala z uporabo spletnih strani tretjih oseb.
 22. Razno
  1. S sprejetjem teh pogojev poslovanja med strankami ni nastalo nikakršno poslovno, partnersko, delovno ali drugo razmerje.
  2. Ti pogoji, vključno s politiko zasebnosti in politiko piškotkov, urejajo pravno razmerje med kupcem in Družbo izključno glede uporabe te spletne strani in spletne trgovine. Pri nakupu v spletni trgovini se sklene posebna pogodba oziroma se kupcu izda račun.
  3. Če ena od strank ne uveljavlja kakšne pravice, ki jih ima po teh pogojih poslovanja, se tako ravnanje stranke ali uporabnika ne šteje za odpoved pravici ali odpoved drugih pravic, ki jih ima stranka kot uporabnik spletne strani ali spletne trgovine.
  4. Družba ni odgovorna za neizpolnjevanje svojih obveznosti po teh pogojih poslovanja, če je tako neizpolnjevanje posledica katerega koli razloga, ki ni v moči Družbe (višja sila).
  5. Če se katera koli določba teh pogojev poslovanja izkaže za neizvršljivo ali neveljavno, se ta določba omeji ali odpravi v takem obsegu, ki je potreben za ohranitev teh pogojev uporabe.
  6. Družba lahko brez vaše privolitve prenese pravice in obveznosti na tretje osebe v skladu s temi pogoji poslovanja.
  7. Ti pogoji poslovanja začnejo veljati od trenutka, ko vstopite na spletno stran ali v spletno trgovino, in potečejo, ko prenehate uporabljati spletne strani oziroma spletno trgovino ali ko preteče veljavnost teh pogojev poslovanja.

 

Datum zadnje različice splošnih pogojev: 28. avgust 2022